​หมายเหตุจากประธานสถาบันฯ

หลักสูตร GTO จะเป็นรูปแบบ กระบวนการฝึกอบรม มีทั้งหมด 9 ระดับขั้น ในการฝึกอบรมนี้ คือการอบรม GTO ขั้นที่ 1 ใช้ระยะเวลา 2 วัน เนื้อหาหลักสูตร จะเป็นการวางพื้นฐาน เพื่อสร้างคุณค่าในชีวิต ให้กับบุคคลที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีขีดความสามารถสูงสุด 4 ประการคือ 1.คิดในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ได้ 2.พูดในสิ่งที่คนอื่นพูดไม่ได้ 3.ทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ 4.ทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ ของผู้ที่ต้องการเป็นผู้นำ โดยกระบวนการสอนอบรมบ่มเพาะ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้บุคคล เข้าถึง ครบ 3 ขั้นตอน คือ 1.รู้จัก 2.รู้จริง 3.รู้แจ้ง จนเกิดการ ตื่นรู้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ที่เรียกว่า หลักสูตร เปลี่ยนชีวิต ดังนั้น หัวข้อวิชา สั้นกระชับ แต่จะมุ่งเน้น วิธีการปฏิบัติ พร้อมการเรียนรู้ ในหลักทฤษฎี ที่เรียกว่า ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ คือ เรียนรู้ ลงมือทำ เข้าถึงผลลัพธ์ ด้วยตนเอง (ZEN) สรุป GTO ขั้นที่ 1 ทุกคน จะเข้าถึงสัจธรรม ของความจริงว่า ทำไมถึงต้องคิดดี พูดดี ทำดี และได้เข้าถึง พลังที่ไร้ขีดจำกัด คืออะไร เป็นเช่นไร ทำได้อย่างไร และจะค้นพบตัวเองว่า เกิดมาทำไม อยู่ไปทำไม อยู่ไปเพื่ออะไร ผู้ที่จบ GTO ขั้นที่ 1 จะมีชีวิต ที่มีคุณค่าต่อตนเอง ยิ่งขึ้น อีกทั้งมีคุณค่า ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นกัน

       เป็นคำถามที่หลายท่านอาจไม่เคยคิด หรือหลายท่านกำลังหาคำตอบ.....แต่จะมีสักกี่คนที่ได้ค้นพบคำตอบของคำถามเหล่านั้นแล้ว แต่หากท่านค้นพบคำตอบและกำลังเดินตามเป้าหมายนั้น ท่านแน่ใจได้อย่างไรว่านั้นคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตท่าน?

       ลองนึกว่าท่านใช้เวลา 10 ปีเพื่อปีนไปยืนบนยอดเขา แต่เมื่อถึงวันนั้น ท่านกลับพบคำตอบที่ว่า จุดที่คุณยืน คือยอดเขาผิดลูก จะกลับลงไปเพื่อปีนไปสู่เขาลูกใหม่ก็ไม่ทันเสียแล้ว เพราะท่านมีเวลาไม่พอที่จะทำแบบนั้น ท่านเคยทบทวนไหมว่าเป้าหมายที่ท่านกำลังปีนอยู่ คือเป้าหมายจริงๆ หรือมันเป็นเพียงแค่เป้าหมายตามค่านิยมของสังคม ค่านิยมของสังคมระบุคุณค่าของมนุษย์ คือความเก่ง ความร่ำรวย การมีชื่อเสียง การมีในสิ่งที่คนอื่นไม่มี แต่นั่นอาจเป็นหลุมพราง เป้าหมายแบบนั้น มันเติมเต็มคุณค่าของชีวิตไม่ได้

       มีมหาเศรษฐีวัยชราหลายคนพูดในช่วงสุดท้ายของชีวิตว่า เขาสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเพื่อเงิน แต่เขาเพิ่งพบว่าเงินไม่ได้ทำให้เขามีความสุข เขากลับพบว่าทั้งหมดที่ได้มามันไร้ซึ่งความหมาย ท่านกำลังหลงทางกับเป้าหมายตามค่านิยมอยู่หรือไม่ ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอก แต่มันต้องเกิดขึ้นมาจากภายในใจของท่านเอง

       หลักสูตร GTO จะทำให้ท่านค้นพบคุณค่าและเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต  ค้นพบว่าตัวเองคือใคร? เกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? อยู่ไปเพื่ออะไร? อยู่อย่างไรให้คุ้มค่าต่อชีวิตที่สุด? ท่านจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ฉันคือใคร?

เกิดมาทำไม?

เกิดมาเพื่ออะไร?

อยู่ไปเพื่ออะไร?

อยู่อย่างไรให้คุ้มค่าต่อ

ชีวิตที่สุด?

อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิต?

อะไรทำให้เกิดความสุขและความสำเร็จ

อย่างแท้จริง?

ดร.ดรัณ เตชะโสภณวณิช

ประธานสถาบันฯ

ข้อมูลสถาบันฯ
หลักสูตรการอบรม
เสียงจากผู้เข้าร่วม
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร GTO ขั้นที่ 1 รุ่นที่ 61(รอประกาศ)
Wed, Feb 28
Rayong
Feb 28, 2018, 8:00 AM
Rayong, Rayong, Thailand
หลักสูตรศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ (GTO Academy) หลักสูตรที่มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แต่จะเน้นภาคปฏิบัติ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือทำกิจกรรมต่างๆ จนเกิดการตื่นรู้ สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างยั่งยืน (ZEN)
Share
หลักสูตร GTO ขั้นที่ 1 รุ่นที่ 60
Sat, Feb 24
Suan Nong Nuch
Feb 24, 2018, 8:00 AM – Feb 25, 2018, 2:00 AM
Suan Nong Nuch, Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250, Thailand
หลักสูตรศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ (GTO Academy) หลักสูตรที่มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แต่จะเน้นภาคปฏิบัติ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือทำกิจกรรมต่างๆ จนเกิดการตื่นรู้ สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างยั่งยืน (ZEN)
Share
หลักสูตร GTO ขั้นที่ 1 รุ่นที่ 59
Sat, Feb 17
GTO Academy สถาบันศาสตร์แห่งความสุขและคว
Feb 17, 2018, 8:00 PM – Feb 18, 2018, 2:00 AM
GTO Academy สถาบันศาสตร์แห่งความสุขและคว, 18/49 ชั้น3 หมู่ 5 สุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 48, ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120, Thailand
หลักสูตรศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ (GTO Academy) หลักสูตรที่มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แต่จะเน้นภาคปฏิบัติ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือทำกิจกรรมต่างๆ จนเกิดการตื่นรู้ สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างยั่งยืน (ZEN)
Share

เสียงตอบรับจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร GTO

ตารางการอบรมหลักสูตร GTO

 
 

© 2017 By GTO Academy wixsite,com

Call us:

(+66)8-6613-9889

(+66)8-9199-9770

Find us: 

18/49 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now